Par mums PDF Drukāt E-pasts
Izglītības un atpūtas biedrība „OZOLAINE” ir dibināta 2007. gada 7. novembrī, struktūrvienība- Profesionālās izglītības centrs „IDEJA” 2011. gada 22. februārī.
 
Izglītības centra „IDEJA” mērķis ir īstenot profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmas. Lai nodrošinātu iedzīvotāju iespēju paaugstināt profesionālās izglītības līmeni, apgūt jaunu profesiju vai apgūt darba tirgū aktuālās pamata prasmes, izglītības centrs piedāvā dažādas izglītības programmas, ar kurām var iepazīties mūsu mājas lapā.
 
Mūsu darbības panākumu pamatā ir kvalitatīvi organizēta un īstenota apmācība, augsti kvalificēti un pieredzējuši pedagogi, kā arī pozitīva un radoša izglītības vide. Rezultāts- profesionāls, konkurētspējīgs darbinieks un apmierināts darba devējs. 
 
Mācību process tiek organizēts mācību centrā Rēzeknē, Viļānos un Rēzeknes novada pagastu pārvaldēs:
 • Dārzu iela 23, Rēzekne, LV-4601 (Birojs);
 • Rūpnīcas iela 7-3a, Rēzekne, LV-4604; 
 • Līkā iela 11, Rēzekne, LV-4601;  
 • Līgo iela 1, Lipuški, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4626; 
 • Skolas iela 3, Lipuški, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4626; 
 • Skolas iela 13, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638; 
 • "Daudzfunkcionālais sabiedrisko resursu centrs", Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4631; 
 • Rāznas iela 17, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622; 
 • Sporta iela 5, Malta, Rēzeknes novads, LV-4630; 
 • Parka iela 20, Malta, Rēzeknes novads, LV-4630;
 • Saules iela 4, Gornica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630; 
 • Miera iela 4, Kruķi, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4624; 
 • Feimaņu pamatskola, Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4623; 
 • Skolas iela 5, Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4648; 
 • Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4627; 
 • Baznīcas iela 10, Ciskādi, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638; 
 • Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638; 
 • Jaunatnes iela 10, Uļjanova, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4645; 
 • Raiņa iela 14a, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650.

PIC "IDEJA" PAŠNOVERTĒJUMS